Conceptueel Bouwen

met houtskeletbouw

Energiezuinig, Persoonlijk, Duurzaam, maatwerk

 

1. Energiezuinig Persoonlijk Duurzaam Maatwerk voor de woningbouw

Rooks Bouw Systemen NV heeft het EPDM bouwconcept ontwikkeld dat staat voor Energiezuinig, Persoonlijk, Duurzaam, Maatwerk.

Het doel van het bouwconcept is een zo groot mogelijk leef- en wooncomfort te creëren binnen het beschikbare budget. Het principe is zowel toe te passen in nieuwbouw als in renovatieprojecten. Het EPDM bouwconcept stelt ons in staat om een energie neutrale woning te bouwen, een woning die energie levert behoort ook tot de mogelijkheden. Het bouwwerk wordt volledig naar uw wensen aangepast, waarbij we rekening houden met al uw wensen op het gebied van wooncomfort, het beschikbare investeringsbudget, de terug verdien mogelijkheden en al uw andere wensen. Bij renovatie projecten staan de huurders centraal, maar zullen de belangen van de woningeigenaren daarbij altijd door ons als uitgangspunt dienen. Met Het EPDM bouwconcept realiseren wij een woning op maat voor u waarbij we werken volgens de volgende kernwaarden:

Kernwaarden
 1. De koper bepaald
 2. Goed en betaalbaar
 3. Hoog woon- en leef comfort
 4. Vrij indeelbaar
 5. Energiezuinige woningen
 6. Levensloopbestendig
 7. Terug verdienmodel
 8. Korte bouwtijd

 

 

 

 

 

 

 

2. Ontwikkelen volgens het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Principe

Rooks Bouw Systemen NV ontwikkeld bouwplannen volgens het principe van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Het hoeft dus niet een echt CPO project te worden, die keuze maakt de klant. Het kan overigens wel interessant zijn om er een CPO van te maken want dan kan men bij de provincie een subsidie aanvragen waarmee de bouwbegeleidingskosten en een deel van de architect kostenkunnen worden betaald.

Bij het ontwikkelen van uw bouwplannen geven wij in eerste instantie de opzet. Daarna wordt de hulp ingeschakeld van alle belanghebbenden zoals de buurt, potentiele kopers en andere belangstellenden, om samen tot een zo goed en breed mogelijk plan te komen. Zo ontwikkelen we samen op basis van het collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) principe. Wij zijn van mening dat er met een goede samenwerking tussen alle belanghebbende partijen een duurzamer en beter bouwproject ontwikkeld kan worden dat beter aansluit bij de wensen van de eindgebruiker en breed word gedragen in de buurt .

3. Trias energetica principe

Rooks Bouw Systemen bouwt volgens het Trias energetica principe met 3 kernwaarden als uitgangspunt:

1. Beperk de energievraag

2. Wek de benodigde energie duurzaam op

3. Wek de resterende energie zo efficiënt mogelijk op

 1. Beperk de energievraag

De basis van het concept is dat men moet zorgen dat de energievraag in de woning beperkt wordt, een goed geïsoleerde schil zorgt voor een lagere energiebehoefte. De warmteweerstanden variëren van een Rc waarde van 6,0 – 8,5 m2K/W waardoor de energievraag laag is waardoor er bespaard wordt op de energiekosten. Een standaard woning verbruikt gemiddeld >60kW/m2 per jaar, de houtskeletbouw woningen met het Trias energetica principe verbruiken daarin tegen slechts 20 – 25kW/m2 per jaar.

2. Wek de benodigde energie duurzaam op

2.1 Duurzame installaties

De woningen kunnen worden voorzien van All Electric Systemen. Ruimteverwarming en warmwatervoorziening worden duurzaam opgewekt doormiddel van een (water-water) warmtepomp. De woning wordt verwarmd doormiddel van vloerverwarming, de voorraadboiler zorgt voor warm water. Deze installaties garanderen een continu hoog rendement en leveren een aanzienlijke besparingen t.o.v. conventionele systemen. De badkamer en slaapkamers worden verwarmd met zwakstroom infrarood warmtewanden met als voordeel een snelle opwarmtijd. In combinatie met de zeer goede isolatie is het relatief eenvoudig de benodigde energie op te wekken doormiddel van zonne-energie.

Er worden zonneboilers toegevoegd, zodat de kosten voor het opwekken van warm water sterk zullen dalen. Helaas beschikt niet iedereen over het budget om dit soort installaties te bekostigen daarom bieden wij standaard een conventionele installatie. Gezien de lage energie behoefte om deze woningen te verwarmen is dit de gunstigste oplossing, zeker als men het bekijkt over een kortere tijd.

2.2 Slim ventileren

De woningen worden voorzien van een warmte terug win ventilatie systeem. Optioneel kan men kiezen voor de allernieuwste technologie op het gebied van ventilatie bijvoorbeeld een “Breathing Window” een (lucht-lucht) warmtewisselaar met een rendement > 95%, CO2 gestuurd. Het systeem kan worden voorzien van een ioniser waardoor pollen e.d. niet in de woning komen waardoor het systeem allergievriendelijke is. De Breathing Window ventileert altijd voldoende en schaalt op als het nodig is, de ventilatoren worden automatisch aangestuurd en optimaal gehouden. Het verbruik van de Breathing Window is maximaal 30 kWh per jaar.

2.3 Beheersen van het binnenklimaat

Met het ontwerper van de woning word er rekening gehouden met het benutten en weren van de zon, dit komt tot uiting door overstekken en zonweringen. Mochten de overstekken en zonweringen onvoldoende de warmte kunnen weren dan leveren de warmtepompen gratis koeling.

3. Wek de resterende energiebehoefte zo efficiënt mogelijk op

3.1 Energieneutraal

Door de goed geïsoleerde schil van de woning te combineren met ingenieuze installaties realiseren wij een woning met een lage energiebehoefte. Een passief huis mag maximaal 15Kw/m2 per jaar verbruiken, om het geheel energieneutraal te maken plaatsen we mits noodzakelijk extra zonnepanelen en/of windturbines.

4. Duurzaam bouwen

4.1 Milieuvriendelijk

De toegepaste basis materialen waaronder hout, OSB, isolatie en gipsplaten zijn allen volledig Cradle tot Cradle, oftewel her te gebruiken c.q. recyclebaar. Er worden geen bouwmaterialen toegepast die schadelijke en/of giftige stoffen bevatten. Door toepassing van Isovlas isolatie, dat gemaakt is van natuurlijke vlas, ontstaat een nog gezonder en comfortabeler binnenklimaat. Er wordt alleen hout toegepast met een PEFC keurmerk waarmee er verzekerd kan worden dat het hout afkomstig is uit een duurzaam beheerd bos. Ons uitgangspunt is dat we de natuur zo min mogelijk willen belasten tijdens, maar ook na het bouwproces.

 

4.2 Levensloopbestendig

De woningen zijn zo geconstrueerd dat er grote vloeroverspanningen (6 meter of meer) mogelijk zijn waardoor de woningen vrij indeelbaar zijn. De vrije indeelbaarheid zorgt ervoor dat men door eventuele interne aanpassingen of met een extra aanbouw langer op die locatie kan blijven wonen. Dat geldt voor starters, maar ook voor ouderen en/of personen met een lichte lichamelijke functie beperking. De woningen voldoen aan de eisen voor een nul-tredenwoning waarbij de woning toegankelijk moet zijn voor mensen met een lichte lichamelijke functiebeperking. Uitgangspunt is dat de basisfuncties (woonkamer, keuken, douche, wc en minimaal 1 slaapkamer) gelijkvloers zijn of eenvoudig gemaakt kunnen worden. De levensloopbestendigheid van het bouwwerk vergroot de verkoopbaarheid van de woning.

5. Houtskeletbouw

Het Casco wordt zoveel mogelijk samengesteld uit in de fabriek geprefabriceerde bouwonderdelen welke af fabriek zijn voorzien van kozijnen, elektraleidingen en dergelijke. Door de werkzaamheden zoveel mogelijk in de fabriek of werkplaats te laten plaatsvinden worden de faalkosten tot een minimum beperkt en zijn we minder afhankelijk van de weersomstandigheden. Kort samengevat biedt prefabricage ons de volgende voordelen:

 

 1. Snelle bouwwijze
 2. Minder faalkosten
 3. Kwalitatief hoogwaardig
 4. Gezond bouwen (arbo)
 5. Minder bouwvocht

 6. Planning

De montage- en afbouwtijd op de bouwplaats wordt mede bepaald door de keuze van de materialen voor de buitengevelafwerking

en de binnenafwerking als mede de grote van de woningen.

In het algemeen kan er rekening gehouden worden met de volgende tijdslijn na het tekenen van de opdracht:

 • 1 week technisch tekenwerk
 • 1 week voor de controle en afstemming van het technisch tekenwerk
 • 3 weken voor de werkvoorbereiding
 • 1 tot 2 weken productie van het casco, afhankelijk van de grote van de woning(en)
 • 1 week transport

(Doorlooptijd van productie tot levering op bouwplaats ca. 6 tot 8 weken. )

 • Doorlooptijd montage:
 • 2 weken grondwerk, fundering en begane grondvloer
 • Montage van Casco HSB ca. 3 tot 7 dagen, afhankelijk van de grote van de woning(en)
 • Afbouw per woning ca. 5 tot 7 weken.
 • Totale doorlooptijd montage en afbouw ca. 8 tot 10 weken.

7. De Basis opbouw

Het principe van het EPDM bouwconcept begint bij de basis van een goed geïsoleerde en luchtdichte schil. De schil die wij toepassen is een houtskelet bouwsysteem met kozijnen voorzien van driedubbel glas (tripleglas). Als buitenafwerking heeft u een ruime keuze uit bijvoorbeeld metselwerk, stucwerk, houten rabatdelen, HPL panelen, steenstrips enz.

8. De technische opbouw

De draagconstructies voldoen aan het bouwbesluit 2012 en de geldende NEN normen en EN eurocodes en de ontwikkelende standaarddetails voldoen aan de SBR referentiedetails woningbouw.

Fundering: Als basis gaan we uit van een stroken fundering met funderingsmetselwerk opgetrokken uit KZS blokken. Die aan de buitenzijde word geïsoleerd middels 10 cm dikke EPS isolatie.

BEG. vloer De begane grondvloer betreft een geïsoleerde plaatvloer met een Rc waarde van 6,5 m2 K/W of hoger.

VERD. vloer De houten vloerelementen worden volledig gevuld met isolatie materiaal en worden op absorberend vilt/rubber gelegd waardoor het geheel een zeer goede geluidsisolatie heeft. Overspanningen van 6 meter of meer zijn mogelijk en de vloer heeft een Rc waarde van 7,0 m2 K/W of hoger.

Dekvloer Standaard wordt de verdiepingsvloer van de woning voorzien van een 50mm cementdekvloer, hierdoor voorkom je hoogteverschil tussen de badkamer en de andere ruimtes. Tevens helpt het om het contactgeluid nog beter te reduceren en kun je daarin eventuele leidingen weg werken. Ook kan men i.p.v. een cementdekvloer fermacel estrichvloerplaten (of gw.) toepassen dan breng je tijdens de bouw nog minder water in de woning.

Gevels Afhankelijk van de gekozen buitenschil heeft de gevelopbouw een Rc waarde van 7,5 m2 K/W of hoger. Standaard heeft de HSB schil al een

Rc waarde van meer dan 5 m2 K/W.

Binnen – De naden van de wandelementen worden na het plaatsen luchtdicht afgeplakt, daarna worden de gipsplaten

wanden aangebracht en behangklaar gemaakt.

Dak Platte daken en licht hellende daken worden uitgevoerd in een hoogwaardige kunststof gewapende dakbedekking. Optioneel in wit Polyfin FPO 3016D dakbedekking. Deze witte dakbedekking kan 95% van het zonlicht reflecteren waardoor het in de zomer langer koel blijft. Het dak heeft een Rc waarde van 7,0 m2 K/W of hoger.

Hellende daken worden af fabriek voorzien van tengels. Op de bouw worden de panlatten en de dakpannen gelegd. Optioneel kan men voor een andere dakbedekking kiezen zoals leien, riet e.d.. Het dak heeft een Rc waarde van 7,0 m2 K/W of hoger.

Buiten – Standaard wordt in het casco Rehau passieve kozijnen gemonteerd. Die voorzien zijn van Triple glas. Door het prefabriceren van de kozijnen kan er optimaal aandacht besteedt worden aan kierdichtingen, aansluitingen en dergelijke, bovendien wordt er een grote tijdwinst behaald tijdens de montage op de bouw. De kozijnen hebben een u waarde van < 0,8. Optioneel kan men kiezen voor houtenkozijnen.

of aluminium kozijnen. De aluminium kozijnen worden uitgevoerd als kunststof kozijnen met aluminium schalen aan de binnen en buitenzijde, omdat met aluminium vooralsnog niet de gewenste isolatie waarden kunnen worden behaald.

Binnen – De binnenkozijnen worden standaard uitgevoerd in hout voorzien van stompe voorgelakte deuren. De kozijnen worden voorzien van koplatten waardoor een strakke naadloze aansluiting ontstaat.

Stalen binnendeurkozijnen zijn ook mogelijk welke zijn voorzien van voorgelakte opdekdeuren.

Plafonds De plafonds worden in het werk voorzien van 12,5mm gipsplaten, daarna wordt het geheel sausklaar afgewerkt. Of optioneel met

spack afgewerkt.

Zonwering De kozijnen hebben een ruime neggemaat waardoor de screens ruim binnen de gevel vallen.

Sanitaire Voor de sanitaire toestellen van het toilet en de badkamer word standaard een stelpost in de begroting opgenomen.

Voorzieningen Afhankelijk van het beschikbare budget en de wensen kan de opdrachtgever, met verrekening van de stelpost, zelf bepalen welke badkamer en toilet er in het gebouw moet komen.

Keuken Ook voor de keuken is er standaard een stelpost in de begroting opgenomen. Hier geld weer dat de opdrachtgever naderhand op basis van het beschikbare budget kan bepalen welke keuken er in de woning moet komen.

Installaties Electra: Ten behoeve van wandcontactdozen en schakelaars worden inbouwdozen en elektra buizen in de fabriek ingebouwd. De HSB schil word standaard voorzien van installatiewanden en een loze ruimte achter een verhoogd plint. Zo kan men op eenvoudige wijze op iedere gewenste plaats naderhand extra leidingen, elektra kabels e.d. aanbrengen. Om naderhand een extra radiator te plaatsen of om extra wandcontactdozen aan te brengen.

Verlichting: Standaard gaan we uit van het gebruik van LED verlichting, het aantal lichtpunten per woning is gemiddeld bepaald op 12 stuks. Extra lichtenpunten ( incl. aansluiting) zijn in overleg mogelijk.

Ventilatie: De woningen worden voorzien van een warmte-terug-win ventilatie systeem. Optioneel kan men kiezen voor een geheel nieuw door Vision4Energy ontwikkeld Breathing Window systeem. Het betreft een standalone ventilatiesysteem die middels een zeer geavanceerde warmtewisselaar zorgt dat de verse lucht van buiten wordt voorverwarmd door de af te voeren binnenlucht. De voordelen van dit systeem zijn:

 • Geen kanalen in het huis waardoor er geen verlagingen in het plafond noodzakelijk zijn
 • Grote capaciteit van 350 m3 per uur
 • Hoog rendement (minimaal 80 tot 90%)
 • CO2 gestuurd (bewoner hoeft niets in te stellen)
 • Zeer laag stroomverbruik (Max. 30 KWh per jaar)
 • Geluidsarm door de geïsoleerde inbouw in de wand
 • Allergievriendelijk door de ioniser waardoor pollen e.d. niet in de woning komen.
 • Onderhoudsarm

Koelen/verwarmen: Standaard brengen we op de begane grond en in de badkamer vloerverwarming aan. Met een conventionele CV installatie. Bij voorkeur kiezen wij voor all electric systemen om de woning te koelen, verwarmen en te voorzien van warm water. Daarvoor gebruiken we een modulerende water-water warmtepomp, voorzien van een geïntegreerde warmwaterboiler. De warmtepomp zorgt in de zomer voor het koelen van het water en in de winter voor het opwarmen van het water. De COP waardes van dergelijke warmtepompen bedragen minimaal 61. De geïntegreerde warmwaterboiler kan worden aangesloten op een zonnecollector. . Ervaring leert dat de zeer goed geïsoleerde woningen op de verdieping in principe geen verwarming nodig hebben.

9. Brandwerendheid

Alle wandopervlakken aan de binnenzijde van de woning worden voorzien van gipsplaten om een goede brandwerendheid te verkrijgen. De woning-scheidende wanden zijn minimaal 60 minuten brandwerend en voldoen daarmee aan de geldende regels zoals het bouwbesluit deze eist.

De brandwerendheid kan eenvoudig opgeschaald worden door het toepassen van RF gipsplaten of andere brandwerende platen.

 

10. Akoestiek

De woningen hebben uitstekende akoestische eigenschappen, omdat alle wanden zijn voorzien van isolatie. Daarnaast zorgt de massa van de cementdekvloer in combinatie met de absorberende rubbers ervoor dat het geheel niet kraakt. De draaiende delen welke zijn voorzien van minimaal 2 afdichtingen in combinatie met triple glas zorgen ervoor dat u niet snel hinder heeft van geluiden aan de buitenzijde van de woning.